5 tips voor meer regie

Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden, maar met houding en daden. (Harold S. Geneen). Regie en leiderschap liggen heel dicht bij elkaar. Maar regie is een woord vaat je de laatste tijd vaker hoort. Wat is regie? Regie is een term die veel voorkomt bij bijvoorbeeld mediaproducties en zorg. Regie voeren hoor je ook steeds vaker bij organisaties en dan met name in de context van ontwikkeling en verandering. Met regie voeren wordt dan meer het bestuurlijke aspect van werk bedoeld. Regie voeren is overzicht bewaren en mistgordijnen wegnemen. Hoe doe je dat? In deze blog geven wij, Projectondernemers jou 5 tips om meer regie te krijgen.

Tip 1. Heldere opdrachtformulering

Het maakt niet uit over welke opdracht het gaat. Of het nu een groot project is of de inhuur van een flexibele kracht: een heldere opdrachtformulering maakt verwachtingen expliciet en vormt een basis om voortgang en functioneren te evalueren. In het algemeen geldt: hoe korter en bondiger, hoe beter. Een commitment op een opdracht in de vorm van een handtekening geeft het belang ervan aan. Soms is een handgeschreven flipover krachtiger dan een anoniem Word bestandje.

Tip 2. Duidelijke besluitvorming

Het is écht belangrijk om helder te maken bij alle betrokkenen hoe de besluitvorming loopt bij een bepaald onderwerp. Wie bereidt dit voor? Wie is opdrachtgever? Wie is de opdrachtnemer? Wie neemt het besluit en hoe wordt dit genomen? Zorg voor duidelijke afspraken en legt besluiten vast. Zeker bij langer lopende initiatieven is een bijgewerkte lijst van besluiten een onmisbaar instrument.

Tip 3. Overzicht creëren en houden

Als er geen totaaloverzicht van lopende activiteiten is, dan is het moeilijk om regie te voeren. Bouw dit overzicht op en betrek de omgeving erbij: het gaat niet alleen om jou. Door een gezamenlijk overzicht te creëren, is het ook makkelijker om het overzicht te houden. Samen met je team zorg je ervoor dat het overzicht blijft. Actualiseer de planning regelmatig, beleg de noodzakelijke verantwoordelijkheden hierin en meet de voortgang periodiek. Kies een frequentie die past bij de complexiteit van hetgeen waar je mee bezig bent.

Tip 4. Instrumenten beperken

Instrumenten alleen werken succes niet in de hand. Daarom geven wij als tip om niet teveel tooling en apps inzetten, alleen het hoogst noodzakelijk om het overzicht te bewaken. Instrumenten en werkwijzem ontwikkelen kost veel tijd en levert niet altijd het gewenste resultaat op.

Tip 5. Ingrijpen en bijsturen

Mooie overzichten maken is natuurlijk leuk, alleen daar kom je er natuurlijk niet mee. Zorg er daarom voor dat je niet alleen maar moore overzichten maakt, maar ook daadwerkelijk ingrijpt en bijstuurt als dat nodig is voor regie. Dat betekent ook doorpakken als het lastig wordt. Knopen doorhakken geeft de duidelijkheid die soms nodig is. Leg dit ook uit aan de betrokkenen om te voorkomen dat zij vanuit een ander perspectief opereren.

Dit waren onze 5 tips voor meer regie. Welke tips gebruik jij voor meer regie?

Ik wil hiermee aan de slag!

(Afbeelding: Jakob Owens via Unsplash)