Programma: Schiphol Landside Infrastructure and Mobility (SLIM)

november 2018 – heden

Help de programmamanager SLIM door de raakvlakken, risico’s en de planning van het programma te beheren.

Door de blijvende groei van reizigers op Schiphol hebben de proceslocaties van doelgroepen en modaliteiten, wegen en infrastructuur aan de landzijdige kant van Schiphol Centrum hun maximale capaciteit bereikt. Landzijde staat voor het gehele gebied tussen de afritten van de snelweg tot aan de entree van de luchthaventerminals bestaande uit wegen, parkeergarages, kantoren, hotels, trein- en busstation, parkeerplaatsen voor Kiss&Ride, taxi’s, touringcars, onderhouds- en bevoorradingsdiensten, etc. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen en projecten met een impact op de landzijdige infrastructuur. Voorbeelden zijn de bouw van een nieuwe terminal, de uitbreiding van het station, herinrichting en uitbreiding van Terminal 1+2 en de bouw van een nieuwe parkeergarage.

Het doel van het programma SLIM-integrated is het borgen van de bereikbaarheid van Schiphol Centrum tot 2025 in het speelveld van bovenstaande ontwikkelingen en projecten door onderlinge cohesie en afstemming tussen betreffende projecten en processen te coördineren, bewaken, bij te sturen en hierover te rapporteren.

Onze rol: Risico- raakvlakmanager 

Eindresultaat: Het werk is ongein: een aantal projecten (bouw A-pier, herinrichting Terminal 1) zijn opgestart. Een aantal andere projecten gaat binnenkort volgen (bouw nieuwe Terminal, overlagen P1 Extensie). Hierover worden de risico’s en de raakvlakken beheerd. Daarnaast zijn er kaarten opgesteld, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke projecten er de komende jaren spelen op de Handelskade. Hierdoor kunnen aandachtspunten/knelpunten worden beheerd.