Proeftuin e-health Amerpoort

januari 2016 – oktober 2016

Help ons met de vraag wat de invloed zou zijn van e-health toepassingen op de zorgpraktijk in de toekomst.

Vanuit zorgorganisatie Amerpoort bestond de vraag wat de invloed zou zijn van e-health toepassingen op de zorgpraktijk in de toekomst en hoe de organisatie is toegerust op aankomende veranderingen.

Onze rol: Projectleider 

Eindresultaat: Het belangrijkste resultaat van mijn inzet was een vergrootte aandacht voor de centrale rol van bestuur en management in een innovatieve omgeving en het organiseren van de juiste randvoorwaarden om goed met veranderingen om te kunnen gaan.