Ontwikkelen organisatie brede management informatievoorziening

juli 2013 – mei 2016

Help mij om een organisatiebrede management informatievoorziening te ontwikkelen en te implementeren in een sterk gedecentraliseerde omgeving.

De Dienst Justitiële Inrichtingen had behoefte aan een integrale oplossing voor het sturen op de juiste management informatie. Er is veel stakeholdermanagement en het besturen van een interne leverancier nodig om in een complexe organisatie een complex project naar het gewenste resultaat te krijgen. Het project heeft alle kenmerken van een organisatie breed verandertraject. De technische oplossing die het project levert betreft een BI oplossing om diverse bronnen te ontsluiten.

Onze rol: Business projectmanager

Eindresultaat: De Dienst Justitiële Inrichtingen beschikt over een 1.0 versie van integrale management informatie voor een aantal stuurparameters.