Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg op weg naar GGD-dossier

september 2016 – heden

Help mij om in samenwerking met 3 GGD’en een digitaal dossier voor de Jeugdgezondheidszorg aan te besteden, te ontwikkelen en te implementeren.

De GGD’en Hollands Noorden, Regio Utrecht en Regio Twente willen samen een innovatief digitaal dossier ontwikkelen dat in de basis ondersteunend werkt voor de Jeugdgezondheidszorg, maar uiteindelijke maatgevend is voor de ondersteuning van alle GGD-processen.

Onze rol: Interim Programmamanager

Eindresultaat: Op dit moment is de Europese aanbesteding met concurrentie gerichte dialoog succesvol afgesloten en loopt de bouwfase