Beheer Optimalisatie Programma en Vernieuwing Technische Infrastructuur

september 2016 – december 2017

Help de programmamanager met het uitvoeren van een integrale nulmeting en het opstarten van twee ICT programma’s gericht op de optimalisatie van ICT Beheer en de ICT infrastructuur.

Aandachtsgebieden bij het inrichten van een PMO/tijdelijke programma organisatie zijn resourcemanagement, financieel beheer, rapportages, on- en  offboarding, planning projecten en programma, communicatie, kwaliteitsmanagement en borging.

Onze rol: Programma Management Officer

Eindresultaat: Succesvolle overdracht van programma’s aan de lijn, met een gereorganiseerde afdeling ICT beheer die in staat is om te werken aan zowel de huidige als toekomstige ICT infrastructuur a.d.h.v. een roodmap.