Agile adoptie bij Quion Groep B.V.

oktober 2015 –

Help ons de Agile werkwijze een onderdeel te laten worden van onze organisatie.

Bij Quion is ervoor gekozen meer projecten volgens een Agile werkwijze op te pakken. Het is mijn taak om te zorgen dat deze werkwijze echt een onderdeel wordt van de organisatie. Vaak is er bij de adoptie van Agile (in dit geval in de vorm van Scrum) veel aandacht voor het team en het nieuwe proces, maar weinig aandacht voor de plaats van Agile in een organisatie als geheel. Die samenhang is wel cruciaal, Agile werken gebeurt niet op een eiland maar in samenwerking met de omgeving.

Onze rol: Agile coach

Eindresultaat: Als Agile coach zijn de randvoorwaarden geïdentificeerd en meegeholpen deze te realiseren. Denk aan commitment bij het MT, aansluiting bij het bestaand change proces, etc.