Niet groen, wel duurzaam

Als je tien mensen vraagt naar wat duurzaam is, zullen er minimaal acht het relateren aan klimaat, milieu, gezondheid en slim omgaan met de beperkte energievoorraad. Maar de onderlaag van deze groene bril is eigenlijk ook de onderlaag voor duurzaamheid binnen een organisatie. In een eerder blog hebben we al aandacht gegeven aan de 8 signalen waaraan je kunt zien dat een organisatie ongezond is. Dit keer besteden we aandacht hoe je omgaat met de beperkte energievoorraad, die verrassend genoeg erg goed te vertalen is naar de organisatie om ons heen. Dus of je bril nu groen is of niet, deze blik op duurzaamheid kan je morgen al toepassen. 

Zuinig omgaan met beschikbare energie 

Even starten vanuit de Trias energetica; Eerste stap is “beperk het gebruik van energie”. Als je dan toch nog energie nodig hebt “gebruik duurzame energie”. En als dat niet voldoende voorhanden is “gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk”. We staan vooral stil bij de eerste stap. Want je kunt veel effort steken in het beschikbaar krijgen van energie, maar als je aan de voorkant veel verspilt of sterker nog verkwist dan is het dweilen met de kraan open. 

Verspilling kan namelijk nog een bewuste stap zijn, denk bijvoorbeeld terug aan dat je twee brieven van dezelfde instantie op dezelfde dag kreeg omdat dat goedkoper was dan de twee brieven in één envelop stoppen. Verkwisting is een stap verder waarbij je bijna achteloos wordt in de manier waarop je energie verbruikt. En dat laatste komen we toch bij veel organisaties tegen. 

De medewerker als energiebron 

De eerste stap van Trias energetica “beperk het gebruik van energie” houden we tegen de inzet van je belangrijke resource aan; de medewerker. En nu bedoelen we niet dat je de medewerker zo min mogelijk moet inzetten, maar juist dat je de energie van de medewerker niet verkwist. En achteloos de energie gebruiken van de medewerker klinkt hard, maar dat is wat we wel zien. En uit ervaring weet ik dat leidinggevenden maar een beperkt beeld (kunnen) hebben van de werkzaamheden die de medewerkers uitvoeren en hoe ze dat doen. En dat zegt niets over je betrokkenheid bij de medewerker, maar meer over hoe dingen gegroeid zijn omdat we meer tijd aan de waan van de dag besteden dan aan het evalueren hiervan. 

Stop de/met persen 

Geen breaking nieuws, maar het verkwisten van de energie komt vaak voort uit “niet de juiste dingen doen” of de “dingen niet op de juiste manier doen”. En met de gewoonte om steeds meer werkzaamheden te stapelen wordt de energiebron van je medewerker al snel net zo uitputtend als de fossiele brandstoffen. Dus als het werk bij een medewerker over de plinten klotst is het vooral zaak om eens naar de oorzaak te zoeken. En dus niet extra resources opschakelen of bepaald werk over te dragen (althans niet als duurzame oplossing).  

Van verkwisten naar duurzaam 

We werken bij Projectondernemers het liefste vanuit een scherp(e) (gemaakte) probleemstelling, maar in dit soort gevallen zal je merken dat er niet altijd een probleem ervaren wordt. In ieder geval buiten het probleem dat het werk als te veel gezien wordt. Dus vragen naar het probleem zal hier waarschijnlijk niet het juiste antwoord opleveren. Wat is een slimme aanpak? Begin met meekijken naar het werk en hoe het werk wordt uitgevoerd. En blijf dan bij belangrijke of tijdsintensieve stappen vragen waarom het zo gaat of waarom het zo gedaan wordt. En probeer daar dan, door steeds de vraag “waarom…….?” te stellen, dieper te komen. Wellicht kom je erachter dat de input voor het werk ergens anders geleverd wordt, maar op een manier die heel slecht te verwerken is. Maar het kan ook zijn dat er handmatig veel gegevens verwerkt worden uit een ander systeem en je daardoor gegevens op meerdere plekken synchroon moet houden. Of dat er net te weinig kennis is bij het individu om een andere aanpak te hanteren. Belangrijk is om niet kritisch te zijn op de medewerker, maar op het proces wat onder de werkzaamheden ligt. En licht toe dat je wilt meekijken hoe je samen de energievreters kunt oplossen zodat er meer tijd overblijft. 

Word duurzamer 

De wereld wordt niet duurzamer door het alleen maar aan anderen over te laten. Dat geldt al helemaal voor je eigen organisatie. Maar als de waan van de dag het wint, is het goed om eens iemand te vragen om mee te kijken waar de grotere energielekken zitten. Dit kan door een workshop te houden of om aan de slag te gaan met individuele medewerkers of teams. En aangezien wij organisaties van morgen willen creëren nemen we je mee in de aanpak zodat je zelf ook de volgende stap kunt zetten in het verduurzamen. 

 

Ik wil meer energie!

(Afbeelding: John Cameron on Unsplash)